Εργαστήριο Παραγωγής

Τα Εργαστήρια

Εργάζονται σε μόνιμη βάση απόφοιτες της Σχολής στις οποίες εξασφαλίζεται βασικό ημερομίσθιο και ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. Για τις εργάτριες που δεν επιθυμούν να μετακινούνται προς το Μονοδένδρι, δίνεται η δυνατότητα να διατηρήσουν εργαστήριο στο σπίτι τους παίρνοντας πρώτες ύλες και σχέδια από τη σχολή, παραδίδοντας σε αυτήν τα παραγόμενα προϊόντα τους των οποίων τη διάθεση αναλαμβάνει το Ίδρυμα μέσω του πρατηρίου πώλησης που διαθέτει.