Εκδόσεις

Οι εκδόσεις του Ριζαρείου Ιδρύματος παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναγνωρίζονται ως αξιόλογες από την επιστημονική κοινότητα και ορισμένες από αυτές αποτελούν πανεπιστημιακά συγγράμματα.

Ρωσία 100 Χρόνια

Πληροφορίες Χρόνος Έκδοσης:2002 Αριθμός Σελίδων:318 Διαστάσεις:25×27.5 ISBN:960-85302-8-8 Γλώσσα:Ελληνική

Ιωάννινα, 1913-2013

Πληροφορίες Χρόνος Έκδοσης:2013 Αριθμός Σελίδων:152 Διαστάσεις:24×28 ISBN:978-960-6856-04-4 Γλώσσα:Ελληνική-Αγγλική

Ioannina

Πληροφορίες Χρόνος Έκδοσης:1996 Αριθμός Σελίδων:244 Διαστάσεις:30,5×33 ISBN:960-7169-61-1 Γλώσσα:Αγγλική

Ζαγορίσιων Βίος

Πληροφορίες Χρόνος Έκδοσης:2003 Αριθμός Σελίδων:430 Διαστάσεις:30,5×28 ISBN:960-85302-9-6 Γλώσσα:Ελληνική-Αγγλική

BOISSONNAS – Eικόνες

Πληροφορίες Χρόνος Έκδοσης:2001 Αριθμός Σελίδων:178 Διαστάσεις:35×31 ISBN:960-85302-6-1 Γλώσσα:Ελληνική-Αγγλική

Ελλάδα 1896-1906 Greece

Πληροφορίες Χρόνος Έκδοσης:2004 Αριθμός Σελίδων:120 Διαστάσεις:25×23 ISBN:960-88149-3-6 Γλώσσα:Ελληνική–Αγγλική

ΦΩΚΑΙΑ 1913-1920 –

Πληροφορίες Χρόνος Έκδοσης:2008 Αριθμός Σελίδων:320 Διαστάσεις:25×30 ISBN:978-960-88149-9-8 Γλώσσα:Ελληνική-Γαλλική Πρώτος διωγμός...