Σεμινάριο Υφαντικής & Ταπητουργίας

Σεμινάρια

Οργανώνονται όλη τη διάρκεια του έτους για την εκμάθηση της υφαντικής τέχνης και της ταπητουργίας. Στόχος των σεμιναρίων είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχουσες τις τέχνες αυτές που τείνουν να εξαλειφθούν στις μέρες μας. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται τόσο στο Μονοδένδρι Ζαγορίου όσο και τα Ιωάννινα σε διόκτητο χώρο στη Ριζάρειο Πολιτεία.