Κοπτική - Ραπτική

Τμήματα Κοπτικής - Ραπτικής

Περιγραφή γνώσεων

Τμήμα 1ο

Απαραίτητες προϋποθέσεις για το κέντημα

  • Κλωστές κεντήματος
  • Ύφασμα για το κέντημα
  • τρόποι αντιγραφής σχεδίου
  • πλαίσια κεντήματος

  Τμήμα 2ο

      Είδη διακοσμητικών βελονιών

  • Νο 1 έως 120

 

 Τμήμα 3ο

Τα κυριότερα είδη κεντημάτων

  • Νο 1 έως 15

Παραδοσιακά- μοντέρνα

Ελληνικά σχέδια- Σχέδια από άλλες χώρες και πολιτισμούς.

Αντιστοίχως στο κέντημα χειρός

  • Κλωστές κεντήματος
  • Επιλογή υφάσματος
  • Βελονιές

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Και στο κέντημα χειρός και στο μηχανής ο μαθητής ολοκληρώνοντας θα είναι σε θέση να δημιουργεί το δικό του κέντημα. 

Δείτε ακόμα

Υφαντική

Ταπητουργία

Κέντημα