Με τα μάτια του F.Boissonnas – 2001

Mε το πρόγραμμα αυτό τα παιδιά θα καταφέρουν να οικοδομήσουν μια δημιουργική σχέση με τις φωτογραφίες και τους φωτογράφους που θα τα κάνει ικανά να σκέπτονται πάνω στις φωτογραφίες και να κάνουν διάλογο με αυτές.

ΚΩΔ.1145-2
Διαστάσεις 30x21cm

10.00