Δελτίου Τύπου

Το Ριζάρειο Ίδρυμα εδώ και 37 χρόνια μεριμνά αδιαλείπτως, μεταξύ άλλων, για τη διατήρηση της παραδοσιακής τέχνης της Υφαντουργίας, προσφέροντας δωρεάν μαθήματα σε νέες της χώρας μας μέσω των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Ιδρύματος στο Μονοδένδρι Ζαγορίου Ιωαννίνων. Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει τη λειτουργία του υπάρχοντος χειροτεχνικού Κέντρου, το οποίο χρήζει αναβάθμισης, ώστε να προσελκύσει νέες σπουδάστριες και σπουδαστές που θα τους παρέχεται μέσα από σύγχρονα μέσα και μαθήματα η απαραίτητη εκπαίδευση και θα τους χορηγείται πτυχίο αναγνωρισμένο από το κράτος. Το Πολυμελές Συμβούλιο έχει ήδη εκπονήσει Πρόγραμμα Σπουδών και έχει τεχνικά αναβαθμίσει τα κτίρια του Ιδρύματος στο Μονοδένδρι για να ανταποκριθεί στη νέα μορφή μαθητείας.

`Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Ν. 5039/2023, τεύχος Α΄ 55/10.03.2023, άρθρο 39) της ίδρυσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης ή/και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, με δωρεάν φοίτηση στη Ριζάρειο Χειροτεχνική Σχολή στο Μονοδένδρι που αποτελούσε διακαή πόθο του Πολυμελούς Συμβουλίου για πολλά χρόνια καλύπτοντας τις ειδικότητες της Παραδοσιακής Χειροτεχνίας και Υφαντικής και της Παραδοσιακής Ενδυμασίας και Υφαντικής.

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδιαίτερα στην Υπουργό κυρία Νίκη Κεραμέως η οποία έκανε δεκτό το δίκαιο αίτημά μας και συνέβαλε στη εν λόγω ρύθμιση.

Διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την υλοποίηση της πρόκλησης αυτής η οποία θα αποτελέσει νέο ξεκίνημα για τη Χειροτεχνική Σχολή, ενώ παράλληλα αναβαθμίζεται το ίδιο το Ριζάρειο Ίδρυμα και το Ζαγόρι γενικότερα.

Το Πολυμελές Συμβούλιο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής.