Η επικοινωνία μαζί μας, πριν από κάθε παραγγελία, κρίνεται απαραίτητη, για να μπορέσουμε να την ολοκληρώσουμε στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε.

Books

Books

More

Educational Programs

Educational Programs

More

Writings

Writings

More

All our items are handmade and are a product of apprenticeship of the craft school. The experienced teaching staff of our school trains its students daily so that they can achieve an even aesthetic result.

Η επικοινωνία μαζί μας, πριν από κάθε παραγγελία, κρίνεται απαραίτητη, για να μπορέσουμε να την ολοκληρώσουμε στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε.

Baptism Items

Baptism Items

More

Various items

Various items

More

Εκκλησιαστικά Είδη

Εκκλησιαστικά Είδη

More

Square Tableclothes

Square Tableclothes

More

Embroidery

Embroidery

More

Jewellery

Jewellery

More

Curtains

Curtains

More

Pillows

Pillows

More

Silk

Silk

More

Wool runners

Wool runners

More

Baptism Favors

Baptism Favors

More

Wedding Favors

Wedding Favors

More

Kids' bedroom

Kids' bedroom

More

Wall decoration

Wall decoration

More

Easter Crafts

Easter Crafts

More

Tea towels

Tea towels

More

Fireplace decoration

Books

More

Bedspreads & throws

Bedspreads & throws

More

Clothing

Clothing

More

Tablerunners

Tablerunners

More

Table place mat

Table place mat

More

Tableclothes

Tableclothes

More

Bags

Bags

More

Footwear

Footwear

More

Carpets

Carpets

More

Christmas

Christmas

More

Baptism Items

Baptism Items

More

Various items

Various items

More

Εκκλησιαστικά Είδη

Εκκλησιαστικά Είδη

More

Square Tableclothes

Square Tableclothes

More

Embroidery

Embroidery

More

Jewellery

Jewellery

More

Curtains

Curtains

More

Pillows

Pillows

More

Silk

Silk

More

Wool runners

Wool runners

More

Baptism Favors

Baptism Favors

More

Kids' bedroom

Kids' bedroom

More

Wedding Favors

Wedding Favors

More

Wall decoration

Wall decoration

More

Easter Crafts

Easter Crafts

More

Tea towels

Tea towels

More

Fireplace decoration

Books

More

Bedspreads & throws

Bedspreads & throws

More

Clothing

Clothing

More

Table place mat

Table place mat

More

Tablerunners

Tablerunners

More

Tableclothes

Tableclothes

More

Bags

Bags

More

Footwear

Footwear

More

Carpets

Carpets

More

Christmas

Christmas

More